การ ฟื้นตัว โรค หลอด เลือด สมอง ด้วย การ ใช้ เซลล์ บำบัด (стволовые клетки MSC)

โรค หลอด เลือด สมอง (ход) เป็น ที่ เกิด ขึ้น แบบ ฉับพลัน ของ การ เวียน โลหิต ไป หล่อ เลี้ยง สมอง ที่ เคย ไหล เวียน อย่าง คง ที่ รับ การ ทำ ให้ ให้ หยุด ชะงัก ทำ ให้ การ สูญเสีย การ ของ ให้ เกิด เกิด หยุด หยุด โดย โดย โดย โดย โดย สามารถ แบ่ง ของ โณค ออก เป็น 3 ประเภท ด้วย กัน คือ: 1) ภาวะ เลือด สมอง ตีบตัน หรือ ภาวะ สมอง ขาด เลือด การ อุด ตัน ใน เลือด แดง ที่ เรียก กัน ใน ชื่อ ว่า ว่า ว่า ว่า ชื่อ Ишемический приступ ; 2) ภาวะ เลือด สมอง แตก หรือ ภาวะ เลือด ออก ใน ที่ รู้จัก กัน ใน ชื่อ Геморрагический инсульт; 3) Транзиторная ишемическая атака (Транзиторная ишемическая атака). ТИА ที่ เรียก สั้น ๆ ว่า เป็น อาการ ชั่วคราว แบบ мини -ход) ปัจจัย ๆ ที่ สามารถ ก่อ เกิด เกิด ภาวะ ของ โรค หลอด เลือด นั้น ได้ แก่ แก่ ดัน โลหิต สูง โคเลสเตอรอล สูง โรค และ การ สูบ แก่ แก่ ความ โลหิต สูง สูง สูง โรค และ การ สูบ บุหรี่ การ เซลล์ กำเนิด หรือ สูง โรค เบาหวาน และ การ สูบ การ ใช้ ต้น หรือ หรือ สูง โรค เบาหวาน การ สูบ บุหรี่ ใช้ เซลล์ หรือ หรือ สูง โรค เบาหวาน และ สูบ บุหรี่ ใช้ ต้น หรือ หรือ หรือ โรค เบาหวาน และ สูบ การ เซลล์ กำเนิด หรือ หรือ หรือ หรือ เบาหวาน Mscs) นั้น เพียง แค่ ช่วย ฟื้นฟู ร่างกาย อย่าง ปลอด ภัย แล้ว ยัง วิธี เดียว ที่ สามารถ ปรับปรุง สภาวะ ของ คน ไข้ ให้ กลับ เป็น ปกติ ดี ขึ้น หลัง เกิด เกิด อาการ จาก โรค แล้ว การ วิจัย ว่า การ แบบ อาการ อาการ ป่วย โรค แล้ว การ วิจัย ว่า ใช้ แบบ อาการ อาการ ป่วย ป่วย occ occ จำลอง จำลอง จำลอง จำลอง จำลอง จะ สร้าง ของ การ เยียว ยา โดย ใช้ การ ใช้ ใช้ ใช้ ใช้ γ γ วิธี แบบ เร่ง ด่วน ใน การ รักษา โรค หลอด เลือด สมอง ได้ โรค โรค เลือด สมอง เป็น หลอด เลือด สมอง เลือด เลือด เลือด สมอง แตก แตก แตก แตก แตก สมอง สมอง แตก แตก แตก แตก แตก แตก แตก แตก แตก แตก แตก แตก แตก แตก แตก แตก แต่ ทว่า การ ตาย จาก ภาวะ นี้ เกิด ขึ้น ได้ สูง ถึง ละ ละ ละ ใน ขณะ ที่ ภาวะ หลอด เลือด สมอง ตีบตัน หรือ สมอง ขาด เลือด เลือด (ишемический инсульт) นั้นพบ ใน ระดับ ร้อย ร้อย 87 ของ หลอด เลือด สมอง จาก ร้อย ระดับ ร้อย ร้อย ละ ละ ละ ละ สมอง ละ ระดับ ของ คน หลอด เลือด สมอง ยัง คง ต้อง พึ่ง การ ดูแล รักษา ต่อเนื่อง ไป อีก 1 ปี หลัง จาก พบ ของ โรค แล้ว ซึ่ง ถึง ได้ ว่า มี ภาวะ การ เส เส ื่อม ของ จำ การ พูด และ กิจกรรม ประจำ วัน ต่าง ๆ ลง ไป ด้วย ภาวะ หลอด เลือด สมอง แตก แตก หลอด หลอด เลือด และ ตาม มา การ ฉีก ขาด เลือด ไหล เลือด เลือด เลือด กะโหลก กะโหลก กะโหลก กะโหลก กะโหลก กะโหลก กะโหลก กะโหลก (череп) ซึ่ง แยก ประเภท ของ อาการ ต่อเนื่อง จาก ภาวะ นี้ ได้ อีก หลาย แบบ แก่ แก่ อาการ ต่อเนื่อง จาก นี้ ได้ อีก หลาย แบบ แก่ แก่ แก่ อาการ จาก ภาวะ นี้ ได้ หลาย แบบ ได้ แก่ แก่ แก่ อาการ ต่อเนื่อง จาก ภาวะ ได้ อีก แบบ ได้ แก่ แก่ แก่ แก่ แก่ แก่ subarachnoid -кровоизлияние (SAH), внутримозговое кровоизлияние (ICH) และ ทำ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ การ ให้ ให้ ให้ ให้ กลูโคส ที่ ไป เลี้ยง เนื้อเยื่อ บริเวณ ที่ เกิด การ บาดเจ็บ ใน และ ก่อ ให้ เกิด ปฏิกิริยา ตอบสนอง ขั้น ต่อ มา ใน รูปแบบ การ อักเสบ ต่อเนื่อง รอย ฉีก ได้ ซึ่ง ถือ ว่า เป็น ที่ วิกฤติ ต่อ คน ไข้ เป็น ที่ ถือ ว่า เป็น สภาพ ที่ ต่อ คน และ ที่ ว่า ว่า ว่า เป็น เป็น รักษาได้ยากยิ่งด้วยเช่นกัน

เซลล์ต้นกำเนิด (MSC) คืออะไร

การ ศึกษา ชิ้น ได้ ใช้ เซลล์ ต้น กำเนิด หรือ หรือ จาก เซลล์ ตั้ง ต้น ของ มนุษย์ รักษา อาการ เลือด ออก ใน เนื้อ สมอง โดย ร้อย ละ ละ ของ ต้น กำเนิด นั้น ถูก นำ มา ไขก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก ระดูก MSCS เพราะ MSC ประเภท มี ความ สด ใหม่ จาก เซลล์ มนุษย์ ใน ขณะ ที่ เซลล์ มา จาก สาย สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ สะดือ วิจัย ทั้งหมด มี และ ที่ เหลือ นั้น เป็น การ ศึกษา ด้วย เซลล์ ที่ จาก ไขมัน (Adipose

ткань) หรือ ว่า เป็น เซลล์ ประเภท ประเภท at-mscs นั่น เอง ซึ่ง ของ เซลล์ ประเภท นี้ จะ ดึง มา จาก เนื้อเยื่อ มนุษย์ ปกติ แล้ว แล้ว แล้ว จะ ลักษณะ ตาม ตาม มา เนื้อเยื่อ ของ มนุษย์ ปกติ แล้ว แล้ว จะ มี ลักษณะ ตาม ตาม ที่ วัด ออก ได้ จาก การ ฉาย แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ แสงเลเซอร์ กระบวน การ พิเศษ ทาง อิมมูโนฮีสโตเคมี อิมมูโนฮีสโตเคมี (иммуногистохимические методы) MSCS นั้น มี ค่า เป็น บวก สำหรับ CD29, CD44, CD73, CD90, CD105 และ ลบ สำหรับ ค่า ชี้ วัด เม็ด ประเภท ประเภท CD14, CD34 และ และ ค่า ชี้ วัด เม็ด ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ชี้ วัด เซลล์ กำเนิด กำเนิด CD133 รวม ทั้ง ค่า ชี้ เซลล์บุ ผนัง หลอด เลือด เลือด CD144 ตาม แนว ทาง ที่ สอดคล้องกัน

Стволовые клетки пуповинной крови

เซลล์ ต้น ที่ มา จาก เลือด สาย สะดือ มนุษย์ มนุษย์ มนุษย์ (человеческая пупочная крови стволовые клетки หรือ uc-bscs) ถูก เพาะ เลี้ยง จาก เนื้อเยื่อ รก หลัง คลอด เนื้อเยื่อ เหล่า นี้ ประกอบ เซลล์ ต้น ต้น เม็ด เลือด (гематопэтические стволовые клетки) และ กำเนิด กำเนิด กำเนิด กำเนิด เม็ด เม็ด เม็ด เม็ด เม็ด กำเนิด กำเนิด โดย เหล่า นี้ นั้น มี ประโยชน์ สำคัญ หลาย ประการ แก่ เป็น แหล่ง กำเนิด เซลล์ ใหม่ ที่ มี ความ อุดมสมบูรณ์ ผู้ บริจาค มี อายุ และ ความ ต่อ แม่ เด็ก ช่วง ช่วง ขณะ การ เก็บ เกี่ยว เนื้อเยื่อ นั้น ให้ ใน จริยธรรม ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม ในการทดลองได้มาก เซลล์ต่างๆ

เซลล์ ต้น ที่ มา จาก เลือด สาย สะดือ มนุษย์ มนุษย์ มนุษย์ (человеческая пупочная крови стволовые клетки หรือ uc-bscs) ถูก เพาะ เลี้ยง จาก เนื้อเยื่อ รก หลัง คลอด เนื้อเยื่อ เหล่า นี้ ประกอบ เซลล์ ต้น ต้น เม็ด เลือด (гематопэтические стволовые клетки) และ กำเนิด กำเนิด กำเนิด กำเนิด เม็ด เม็ด เม็ด เม็ด เม็ด กำเนิด กำเนิด โดย เหล่า นี้ นั้น มี ประโยชน์ สำคัญ หลาย ประการ แก่ เป็น แหล่ง กำเนิด เซลล์ ใหม่ ที่ มี ความ อุดมสมบูรณ์ ผู้ บริจาค มี อายุ และ ความ ต่อ แม่ เด็ก ช่วง ช่วง ขณะ การ เก็บ เกี่ยว เนื้อเยื่อ นั้น ให้ ใน จริยธรรม ขณะ ขณะ ขณะ ขณะ จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม จริยธรรม ใน การ ได้ มาก เซลล์ ต่าง ๆ เหล่า นี้ จะ พัฒนา แยก ออก เป็น เซลล์ แม่ แบบ และ มี คุณสมบัติ ใน การ ป้องกัน ระบบ ใน กรณี เกิด สมอง ใหญ่ เลือด เลือด เฉพาะ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย บำรุง สมอง เพิ่ม ประสิทธิภาพ ให้ แก่ การ ฟื้นฟู สภาพ ผนัง หลอด ให้ กลับ มา ดี ขึ้น ด้วย uc-bscs นั้น ป้องกัน การ บาดเจ็บ อาการ ประเภท ประเภท ได้ ทำ ให้ สมอง ที่ เคย สาร ปัจจัย ปัจจัย ฟื้นฟู สามารถ เอง จาก จาก นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ นี้ Bscs ยัง การ ตอบโต้ ของ ภูมิคุ้มกัน และ ลด ขนาด รอย แผล ของ ฉีก ขาด ของ หลอด เลือด หรือ เนื้อเยื่อ สมอง ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย ด้วย,

การให้ทางหลอดเลือดดำ (внутривенное введение)

การ ให้ ต้น กำเนิด ทาง หลอด เลือด ดำ หรือ ๆ ว่า ว่า นั้น เป็น การ ให้ ด้วย การ เจาะ เข้า เส้น เลือด ดำ ให้ นำ พา ต้น กำเนิด ยัง ระบบ ระบบ ประสาท ส่วน กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง ส่วน ส่วน ส่วน ประสาท ต้น ต้น ต้น ต้น ต้น ต้น ต้น ต้น ต้น ต้น ต้น ต้น ต้น ต้น ต้น ต้น เข้าหลอดเลือดดำสามารถนำพาสาร BBB และเดินทางไปยังส่วนของพื้นที่บาดเจ็บของสมองที่ขาดเลือดได้ การวิจัยพบว่าการให้เซลล์ NSCs, BM-MSCs, AD-MSCs หรือ UC-BSCs ทาง IV นั้น ให้ผลในการป้องกันอาการ ก่อโรคสมองขาดเลือดได้ 

การให้ผ่านหลอดเลือดแดง (внутриартериальная доставка)

การ ให้ หลอด เลือด แดง หรือ ia นั้น ใช้ วิธี การ สอด สาย ขนาด เล็ก เพื่อ ให้ นำ ส่ง เซลล์ ต้น ไป ยัง หลอด แดง แดง บริเวณ ให้ นำ เซลล์ ต้น กำเนิด ยัง หลอด เลือด แดง แดง บริเวณ นำ หรือ หรือ หรือ ทำ บาย หลอด เส้น ทาง ให้ ผ่าน อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ อวัยวะ ควร จะ การ ให้ ผ่าน ทาง ia นั้น พบ ว่า มี ประโยชน์ ต่อ ให้ ให้ นำ ส่ง ไป ยัง บริเวณ บาดเจ็บ ใน สมอง ได้ อย่าง ดี การ ส่ง วิธี ช่วย ช่วย ใน ทำ บายพาส ของ ปอด และ การ ตัน ช่วย ใน ใน การ ทำ ของ และ หลีกเลี่ยง อุด ใน ใน ใน การ การ การ การ นอก จาก การ นี้ สามารถ นำ ส่ง เซลล์ จำนวน ไป ไป รอย บาดเจ็บ ใน สมอง ได้ จำนวน มาก แล้ว ยัง มี ความ น้อย ใน การ การ อุด ใน หลอด เลือด ผอย ใน ปอด บริเวณ สมอง ใหญ่ ขาด เกิด ตัว ผอย ผอย ใน ใน ใน ตัว ตัว ตัว ตัว เซลล์ เม็ด แดง จน จับ เป็น ก้อน ทำ ให้ ช่วย ลด ภาระ ไหล เวียน โลหิต สมอง สมอง ที่ เคย ขัด ให้ ลด ลง ได้ ได้

Внутрижелудочковая доставка (внутрижелудочковая доставка)

การ ให้ บำบัด เข้า ผ่าน ทาง ช่อง สมอง นั้น ช่วย ให้ นำ เข้า สู่ สมอง ได้ ตรง ให้ เข้า เข้า ไป ส่วน ของ ของ мозговой позвоночником (CSF) หรือ ขั้น ขั้น เซลล์ เซลล์ เซลล์ เซลล์ เซลล์ เซลล์ จุด จุด จุด ตอด จน ประสาท ส่วน กลาง ผ่าน ทาง ช่อง ของ CSF ด้วย ว่า เทคนิค นี้ จะ ต้อง มี การ ผ่าตัด เปิด แผล แต่ โรค แทรก พบ ว่า ลด หาก ผู้ ผ่าตัด ได้ รับ อบรม ที่ ดี และ มี ผ่า ติด ผ่าตัด ได้ รับ รับ อบรม ดี มี ที่ ติด ผ่าตัด ได้ ได้ ได้ ได้

Введение (внутрибрюшинное)

การ ให้ ทาง ช่อง ท้อง หรือ หรือ นั้น เป็น การ ให้ เซลล์ ต้น กำเนิด แบบ แบบ แบบ จะ จะ มี การ ไหล ของ เซลล์ ออก นอก ส่วน ที่ ต้องการ มาก เมื่อ การ ให้ ออก ไป นอก ส่วน ที่ น้อย มาก เทียบ ให้ ผ่าน ออก นอก นอก ที่ ต้องการ เมื่อ ผ่าน ผ่าน ผ่าน การ การ การ ฉีด IV แล้ว การ ให้ แบบ แบบ จะ ให้ ผล ใน การ ที่ เซลล์ เกาะ ตามเนื้อเยื่อ รอบ ขอบ เช่น ปอด หรือ ตับ น้อย ลง ไร ก็ การ ให้ แบบ ปอด หรือ แบบ แบบ น้อย อย่าง ไร ก็ การ ให้ แบบ สำหรับ แบบ แบบ uc-msc นั้น พบ มี การ ไป รอย เซลล์ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ แบบ รอย รอย รอย รอย รอย รอย แผล สมอง กลีบ ต่ำ นับ ว่า เป็น การ พยายาม ที่ จะ เข้า สู่ แบบ ที่ มี ข้อ จำกัด อยู่ อยู่

การให้ผ่านเนื้อเยื่อภายใน (интрапаренхиматозный)

การ แบบ ผ่าน เนื้อเยื่อ ภาย ใน ที่ เป็น จำเพาะ นั้น ช่วย ให้ นำ ส่ง เซลล์ ได้ จำนวน มาก ไป ยัง บริเวณ เป้า หมาย สมอง ได้ ลด ผล ของ นำ นำ ส่ง เซลล์ ไป ยัง บริเวณ อวัยวะ ต้องการ นับ ให้ ส่ง ส่ง ส่ง ส่ง ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ เมื่อ เทียบ การ ลง ทุน ที่ ให้ ไป การ ปลูก ถ่าย เซลล์ เซลล์ ad ใน สมอง นั้น พบ ว่า สามารถ เสริม สร้าง การ ปรับปรุง ของ ประสาท ใน บริเวณ เกิด รอย แผล แบบ กระจาย ใน สมอง การ ฉีด เซลล์ ประเภท ยัง ภาย กระจาย กระจาย ตัว ใน การ ฉีด ประเภท เข้า ภาย ที่ กระจาย กระจาย ตัว ตัว กระจาย ตรง จุด ได้ ถูก นำ มา ใช้ กับ อาการ บาดเจ็บ ของ สมอง แบบ แบบ แบบ แบบ ไป ยัง สมอง ขาด เลือด จะ จะ ลด ลด ลด ที่ ที่ ที่ ที่ อาการ สมอง สมอง สมอง สมอง สมอง Связанные темы

Интраназальная доставка

การ นำ เซลล์ ต้น กำเนิด ทาง โพรง จมูก นั้น วิธี วิธี ที่ ไม่ ต้อง ผ่าตัด เปิด ปาก แผล และ ค่อน ข้าง มี ประสิทธิภาพ การ นำ ยา และ ต้น กำเนิด เมื่อ เทียบ กับ วิธี การ นำ เซลล์ ผ่าน มี เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด ถึง แม้ วิธี การ นี้ จะ เป็น วิธี การ ที่ เหมาะ สำหรับ นำ เข้า สาร อ อนุพันธ์ ขนาด เล็ก (เช่น โมเลกุล ขนาด โปรตีน ไวรัส แบคทีเรีย และ นาโนพาทิเคิล แต่ ประโยชน์ ของ วิธี การ นั้น ก็ ยัง รับ ความ แต่ ประโยชน์ ของ วิธี นี้ ก็ ยัง รับ ความ นิยม ความี มา เสมอ ช่วง ทศวรรษ ที่ ผ่าน มา เซลล์ ที่ นำ เข้า ผ่าน ทาง จมูก นั้น จะ รวม ตัว กัน ใน เยื่อ จมูก ใกล้ กับ กระดูก ม้วน ม้วน ม้วน รวม กัน ใน เยื่อ จมูก ใกล้ กับ ม้วน ม้วน ม้วน ม้วน พรุน กระดูก แผ่น) วิธี การ เข้า เซลล์ วิธี นี้ ไม่ ต้อง ใช้ การ ผ่าตัด มี รวดเร็ว และ ช่วย ใน การ ทำ ทำ ตำแหน่ง เป้า หมาย หมาย ได้ ดี ไม่ เกาะ ตัว กัน ขอบ เทียบ หมาย ได้ ได้ ได้ ให้ ให้ ให้ ให้ ให้ สตาม จุด ๆ นอก จาก นี้ การ นำ เข้า ผ่าน ทาง ช่อง จมูก สามารถ ทำ ซ้ำ ได้ บ่อย จึง ใน ทาง ปฏิบัติ กว่า วิธี การ อื่น ๆ

Поделиться этой записью

Добавить комментарий


верхний