การฟื้นตัวจากโรคหลอดเลือดสมองด้วยการใช้เซลล์บำบัด (MSC Stem Cells)

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นอาการที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันของการไหลเวียนโลหิตไปหล่อเลี้ยงสมองที่เคยไหลเวียนได้อย่างคงที่ได้รับการรบกวนทำให้เกิดหยุดชะงัก ทำให้เกิดการสูญเสียในการสั่งการของระบบประสาท โดยสามารถแบ่งอาการของโณคออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ : 1) ภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน หรือ ภาวะสมองขาดเลือด จากการอุดตันในหลอดเลือดแดงหรือที่เรียกกันในชื่อว่า Ischemic Stroke ; 2) ภาวะหลอดเลือดสมองแตก หรือ ภาวะเลือดออกในสมอง ที่รู้จักกันในชื่อ Hemorrhagic Stroke; และ 3) ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว หรือ Transient Ischemic Attack (หรือย่อว่า TIA ที่เรียกกันสั้นๆ ว่าเป็นอาการชั่วคราวแบบ mini stroke) ปัจจัยต่างๆ ที่สามารถก่อให้เกิดภาวะของโรคหลอดเลือดสมองนั้นได้แก่: ความดันโลหิตสูง โคเลสเตอรอลสูง โรคเบาหวาน และการสูบบุหรี่ การใช้เซลล์ต้นกำเนิดหรือ Mesenchymal Stem Cells (MSCs) นั้นไม่เพียงแค่ช่วยฟื้นฟูร่างกายอย่างปลอดภัยแล้วยังเป็นวิธีเดียวที่สามารถปรับปรุงสภาวะของคนไข้ให้กลับมาเป็นปกติได้ดีขึ้นหลังจากเกิดอาการป่วยจากโรคแล้ว การศึกษาวิจัยพบว่าด้วยการใช้แบบจำลอง...

Read more...

Research provides a roadmap to HIV eradication via stem cell therapy

In a groundbreaking study, a team of UC Davis researchers has discovered a special type of stem cell that can reduce the amount of the virus causing AIDS, boosting the body’s antiviral immunity and repairing and restoring the gut’s lymphoid follicles damaged by the simian immunodeficiency virus (SIV), the equivalent...

Read more...

MSCs Stem Cells with Severe COVID-19 ARDS

There is an ongoing critical need to improve therapeutic strategies for COVID-19 pneumonia, particularly in the most severely affected patients. Adult mesenchymal stem cell (MSC) infusions have the potential to benefit critically ill patients with acute respiratory syndrome SARS-COV-2 infection, but clinical data supporting efficacy are lacking. (more…)

Read more...

Stem Cells and Covid-19 Recovery

Most infected people will develop mild to moderate illness and recover without hospitalization having common symptoms such as dry cough, tiredness and light fever. Patients affected with a severe illness due to Sars-Cov-2 usually have difficulty breathing, chest pain or pressure, loss of speech or movement. Latest Stem Cells treatments...

Read more...
Top