การฟื้นตัวจากโรคหลอดเลือดสมองด้วยการใช้เซลล์บำบัด (MSC Stem Cells)

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นอาการที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันของการไหลเวียนโลหิตไปหล่อเลี้ยงสมองที่เคยไหลเวียนได้อย่างคงที่ได้รับการรบกวนทำให้เกิดหยุดชะงัก ทำให้เกิดการสูญเสียในการสั่งการของระบบประสาท โดยสามารถแบ่งอาการของโณคออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ : 1) ภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน หรือ ภาวะสมองขาดเลือด จากการอุดตันในหลอดเลือดแดงหรือที่เรียกกันในชื่อว่า Ischemic Stroke ; 2) ภาวะหลอดเลือดสมองแตก หรือ ภาวะเลือดออกในสมอง ที่รู้จักกันในชื่อ Hemorrhagic Stroke; และ 3) ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว หรือ Transient Ischemic Attack (หรือย่อว่า TIA ที่เรียกกันสั้นๆ ว่าเป็นอาการชั่วคราวแบบ mini stroke) ปัจจัยต่างๆ ที่สามารถก่อให้เกิดภาวะของโรคหลอดเลือดสมองนั้นได้แก่: ความดันโลหิตสูง โคเลสเตอรอลสูง โรคเบาหวาน และการสูบบุหรี่ การใช้เซลล์ต้นกำเนิดหรือ Mesenchymal Stem Cells (MSCs) นั้นไม่เพียงแค่ช่วยฟื้นฟูร่างกายอย่างปลอดภัยแล้วยังเป็นวิธีเดียวที่สามารถปรับปรุงสภาวะของคนไข้ให้กลับมาเป็นปกติได้ดีขึ้นหลังจากเกิดอาการป่วยจากโรคแล้ว การศึกษาวิจัยพบว่าด้วยการใช้แบบจำลอง...

Read more...

How stem cells synchronize to repair the spinal cord in axolotls

The spinal cord is an important component of our central nervous system: it connects the brain with the rest of the body and plays a crucial part in coordinating our sensations with our actions. Falls, violence, disease—various forms of trauma can cause irreversible damage to the spinal cord, leading to...

Read more...
Top